Restauratie

Ons restauratieatelier vormt een belangrijk onderdeel van onze galerie. Hier komen de schilderijen binnen om allereerst aan een nauwkeurig onderzoek te worden onderworpen. Dit onderzoek wordt gedaan met een zgn uv lamp. Hiermee kunnen oude restauraties worden opgespoord en de mate waarop een schilderij al dan niet is ingeschilderd  door een vorig restaurator, dan wel puntgaaf is. Vervolgens wordt de conditie van de verflaag en de drager bekeken, welke soort lak is er gebruikt, is er oude craquelure en zit deze in de laklaag of in de verflaag. Waar staat de signatuur. Wat is de ouderdom. Is er sprake van een opstaande verflaag, de zgn. schollen. Met welke verfsoort is het schilderij geschilderd, welke kunstenaar heeft het schilderij gemaakt, wat erg belangrijk is omdat de ene kunstenaar meer geld aan zijn materialen kon besteden dan de andere, wat dan weer ten goede kwam aan de kwaliteit, dus het linnen en de verven.

Hoe ziet de drager (het linnen of paneel, soms board) eruit. Is dit gecraquelleerd, heeft het gaten of scheuren of soms oude stukjes doek. Is het dermate slecht, dat het linnen een steundoek nodig heeft of moet het gedoubleerd worden (nieuw linnen achter het bestaande linnen zetten). Moet de scheur gehecht worden of kan er volstaan worden met een stukje doek over de scheur of het gat te zetten. Allemaal dingen, die eerst bekeken worden, voordat aan de daadwerkelijke schoonmaak en eventuele restauratie van het betreffende schilderij begonnen kan worden.

Tijdens het gehele proces van schoonmaak, d.w.z het verwijderen van een vuillaag; nicotinelaag; verouderde en vergeelde vernis of een versteende vernislaag (harde laag) wordt altijd gewerkt met het bij de schoonmaak passende schoonmaakmiddel, zodat het resultaat optimaal wordt. De restauratiewerkzaamheden worden altijd riversible, d.w.z  dat de retouches altijd omkeerbaar zijn, uitgevoerd, waarbij ten alle tijde gestreefd wordt de originaliteit van het schilderij zo veel mogelijk te behouden en het te conserveren voor de komende generaties.

NIEUWS

 

 


 

 

Toonwildeboer

Galerie l'Art de Vivre

Geuzenweg 278 
    1221 CB Hilversum
Telefoon: 035-6855700
    Mobiel: 06-41823537
emailButton info@toonwildeboer.com
icon-fb Like mij ook op Facebook

Galerie l'Art de Vivre, Geuzenweg 278, 1221 CB Hilversum.